Viltkjøt i Fjaler

Viltkjøt i Fjaler / Sogn og Fjordane

Skal du lage festmiddag, eller ynskjer du berre å prøve noko nytt?

Hos Kystvilt får du både ferskt, fryst og speka hjortekjøt. Hjorten i Sogn og Fjordane lever i eit frodig kystlandskap, og er både mør og saftig når den vert førebudd på riktig måte.

JEGERINFO

TILBOD NOVEMBER OG DESEMBER  2020

Kystvilt As ynskjer å halde låge priser på innkjøp til produksjon i eiga bedrift,  og vil derfor tilby kjøp av restkvoter på rot som alternativ til før der selger stod for felling og avlevering av avskinna skrotter.

Priser m/mva for kilo slaktevekt der Kystvilt As står for felling, slakting, veterinærkontroll og kjøp av kjøt.

Bukk kr 45/kg.

Kolle 50 kr/kg.

Kalv 40 kr/kg.

TA KONTAKT PÅ MOBIL 97718528 eller kystvilt@gmail.com for nærare avtale.

Kontakt oss

Ynskjer du å levere inn vilt, eller lurar du på prisen på kjøtet? Sjå gjerne ei prisliste her, eller kontakt oss via telefon.

Produkt

Sjå prisar og informasjon om våre produkt her.

Bestilling

Bestill våre produkt her.

Vårt hjortekjøt er allsidig og kan nyttast i mange rettar

Vi sørgjer alltid for at kjøtet oppbevarast og transporterast på riktig måte

Vi er svært nøye med hygiene og stiller strenge krav til kjøt som leverast til oss