Eigenerklæring

Eigenerklæring

Hjort skutt (kvar og korti):

Kalv, åring eller voksen, han- eller hodyr:

Vekt heil skrott med eller uten skinn:

Avstand til bilveg frå fellingsstad, evt transportmåte til slakteplass:

Tid frå dyret er dødt til vom og tarm er tatt ut:

Antall døgngrader fram til hentetidspunkt:

Temperaturkontroll av slakteskrott ved avhenting (grader):

Fins det slakteplass?

JaNeiIkkje vald

Brukast det eigne klede av personar som slaktar?

JaNeiIkkje vald

Vom og tarm skada av skudd?

JaNeiIkkje vald

Fins det ordningar som sikrar at slaktereiskaper vert halde renigjorte?

JaNeiIkkje vald

Er det reint og varmt vatn (drikkevatn) tilgjengelig på slakteplassen?

JaNeiIkkje vald

Er indre organar skylt i kaldt rennande vatn og oppbevart kjølig?

JaNeiIkkje vald

Tørkes blod bort med klut?

JaNeiIkkje vald

Tørkes blod bort med tørkepapir?

JaNeiIkkje vald

Heng skrotten i luftig lokale med luftsirkulasjon, slik at tørkehinne dannast?

JaNeiIkkje vald

Er skrotten beskytta mot fugl, fluer, mus, rotter el. liknande?

JaNeiIkkje vald

For jegere som leverer ved kystvilt:

Er skrotten pakka i godkjent emballering fram til Kystvilt?

JaNeiIkkje vald

Kor lang køyretid?

Brukast det hanskar ved håndtering av slaktet?

JaNeiIkkje vald

Er alle naudsynte indre organar med?

JaNeiIkkje vald

Kystvilt hentet skrotten for forvaring (dato og tid):

Kystvilt overtar skrotten etter godkjenning.
Dersom skrotten ikke godkjennes plikter jeger/jaktlag å hente skrotten hos kystvilt innen 3 dager.