Turistinformasjon – Jegerinfo

Turistinformasjon – Jegerinfo

Vill hjort trivst i eit godt landskap kor naturforvaltninga er streng og effektiv. Men naturen i Fjaler har mykje meir å by på: vakker skog, høge fjell, lange smale fjordar, breie fjordar, øyar og holmar, sandstrender og svaberg. Du kan komme frå inst i ein trong fjord til ytst i havgapet på vel ein halvtime. Eit betre eksempel på Noregs mangfaldige natur finn du neppe.

Her er mange som driv hytteutleige på øyane lengst vest, og på Bulandet og Værlandet finn du rorbuer til utleige.

Fjaler er ein kystkommune på sørsida av Dalsfjorden i sør-vestre delen av Sogn og Fjordane. Kommunesenteret Dale ligg vel 40 minutts køyring frå regionsenteret Førde. Det tek omlag like lang tid å køyre frå kommunesenteret til Lammetun lengst i vest i kommunen og til Heggheim lengst søraust. Etter regulering av kommunegrensene i 1990 gjekk alt landarealet på nordsida av Dalsfjorden til Askvoll og Gaular, og kommunen fekk Våge krins lengst i vest.

Kommunen har ein svært lang og sterk skuletradisjon – Frå Nikka Vonen sin pikeskole og til Dale Vidaregåande Skule og Røde Kors Nordisk United World College (RKNUWC). Kommunen presenterer seg gjerne som ein kulturkommune – i dag med både nordisk og internasjonalt preg. Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen er saman med RKNUWC grunnlaget for dette.

Den kjende Lyrikaren Jakob Sande var fødd og vaks opp i Fjaler.

Vil du vite meir om kystkommunen og turisme i Fjaler? Sjå:

hafs.no
sognefjorden.no
bulandet.no

TILBOD FRÅ KYSTVILT TIL JEGERE MED FLEIRE

Vi kan tilby mottak og kjøp av storvilt på fyljande vilkår:

  • Innmelding av slakt som melding på mobiltelefon eller mobilsvar, nummer 9771 8528
  • Kjøp for 65 kr/kg m/mva for avskinna skrott levert Kystvilt i ytre Fjaler.
  • Kjøp for 60 kr/kg ved  henting av Kystvilt etter avtale med jeger/grunneiger.
  • Tilbodet gjeld til einkvar jeger/grunneiger eller der registrert jaktlag er oppført som selgar.
  • Tilbyr avskinning på levert skrott for kr 350
  • Innmelding på førehand eller seinast same døgn som felling, helst på melding på mobil.
  • Hjarte, lever, milt,lunger og nyrer må fylje ukontrollerte slakt, lungene i eigen plastpose, ved feltkontroll trengs ikkje innmat.
  • Ved feltkontroll må attest fylje slaktet som plastlapp med strips.
  • Veging av slaktet etter kjøtkontroll av veterinær fra Mattilsynet på vekt godkjent av Justervesenet. Fråtrekk iflg væteriner vert dokumentert.
  • Opptil 10% fråtrekk på slaktevekt for vatn, blod, blyrestar eller andre forureiningar. Vekt etter fråtrekk kan rapporterast per sms eller telefon.
  • Mest mogeleg fett samt nyretalg fjernes av jeger før levering.
  • Kvittering ved overlevering, oppgjer iflg avrekning utstedt av kjøper.
  • For kvar slakt vert det fylt ut og underskriven ei eigenerklæring om behandling og oppbevaring av slakteskrott hos jeger
  • Merkelapp av plast m/strips på dyret må vise namn på selgar, dyrnummer kronologisk, adresse, alder, kjønn, salgsdato og varmvekt. Merkelapp på innmat må vise navn og dyrnummer.

Eigenerklæring

Eigenerklæring frå jeger/jaktlag om behandling og oppbevaring av slakteskrott.

Last ned pdf

Fyll ut elektronisk skjema

Aktuelle lenkjer

statholdergaarden.no
laksogvilt.no
kokk.no
matmons.net
vinhusetnofra.no/uploads/other/LeJournal302.pdf  (Om kva slags vin du skal velje til vilt)
matogdrikke.no