Viltkjøt i Fjaler

Viltsmak fra Kysten

Skal du lage festmiddag, eller ynskjer du berre å prøve noko nytt?

Hos Kystvilt får du både ferske smaker av vilt frå sjø og land. Vi henter vårt råstoffet vårt  i eit frodig kystlandskap, det vert både mørt og saftig når det vert førebudd på riktig måte.

INNKJØP AV KJØTT

TILBOD DESEMBER  2021

SJÅ SIDE FOR INFORMASJON

Kontakt oss

Ynskjer du å levere inn vilt, eller lurar du på prisen på kjøtet? Sjå gjerne ei prisliste her, eller kontakt oss via telefon.

Produkt

Sjå prisar og informasjon om våre produkt her.

Bestilling

Bestill våre produkt her.

Vårt hjortekjøt er allsidig og kan nyttast i mange rettar

Vi sørgjer alltid for at kjøtet oppbevarast og transporterast på riktig måte

Vi er svært nøye med hygiene og stiller strenge krav til kjøt som leverast til oss