Turistinformasjon – Jegerinfo

Turistinformasjon – Jegerinfo

Vill hjort trivst i eit godt landskap kor naturforvaltninga er streng og effektiv. Men naturen i Fjaler har mykje meir å by på: vakker skog, høge fjell, lange smale fjordar, breie fjordar, øyar og holmar, sandstrender og svaberg. Du kan komme frå inst i ein trong fjord til ytst i havgapet på vel ein halvtime. Eit betre eksempel på Noregs mangfaldige natur finn du neppe.

Her er mange som driv hytteutleige på øyane lengst vest, og på Bulandet og Værlandet finn du rorbuer til utleige.

Fjaler er ein kystkommune på sørsida av Dalsfjorden i sør-vestre delen av Sogn og Fjordane. Kommunesenteret Dale ligg vel 40 minutts køyring frå regionsenteret Førde. Det tek omlag like lang tid å køyre frå kommunesenteret til Lammetun lengst i vest i kommunen og til Heggheim lengst søraust. Etter regulering av kommunegrensene i 1990 gjekk alt landarealet på nordsida av Dalsfjorden til Askvoll og Gaular, og kommunen fekk Våge krins lengst i vest.

Kommunen har ein svært lang og sterk skuletradisjon – Frå Nikka Vonen sin pikeskole og til Dale Vidaregåande Skule og Røde Kors Nordisk United World College (RKNUWC). Kommunen presenterer seg gjerne som ein kulturkommune – i dag med både nordisk og internasjonalt preg. Nordisk Kunstnarsenter på Dalsåsen er saman med RKNUWC grunnlaget for dette.

Den kjende Lyrikaren Jakob Sande var fødd og vaks opp i Fjaler.

Vil du vite meir om kystkommunen og turisme i Fjaler? Sjå:

hafs.no
sognefjorden.no
bulandet.no

INFO OM INNKJØP

TILBOD OKTOBER, NOVEMBER OG DESEMBER  2021

Kystvilt As ynskjer å bidra til meir salg til butikker i Vestland fylke,  og konkurrerer mot kjøtt av tamfe, importvilt og oppdrettsvilt. Vi ser det derfor nødvendig å holde lavere pris enn der jeger selger selv. Vil derimot heller tilby kjøp av løyve ,avskyting og kjøp av kjøttet slik at grunneier slepp arbeidet med felling. Innkjøpt kjøt får dermed lik behandling og kan dokumenteres og garanteres ovenfor kjedebutikker og sluttkunder. Dette gir grunnlag på sikt til oppkjøp av hele kvoter og høyere pris.

Priser for kilo slaktevekt veterinærgodkjent kjøtt der Kystvilt As står for felling, uttransport, slakting og kjøp av kjøt.

Bukk 50 kr/kg.

Kolle 50 kr/kg.

Kalv 50 kr/kg.

SEND MELDING ELLER RING 97718528 eventuelt  kystvilt@gmail.com for nærare avtale.

Aktuelle lenkjer

statholdergaarden.no
laksogvilt.no
kokk.no
matmons.net
vinhusetnofra.no/uploads/other/LeJournal302.pdf  (Om kva slags vin du skal velje til vilt)
matogdrikke.no